Nauczycielka języka polskiego jako ojczystego w szkołach austriackich, mgr Marzanna DANEK, została wyróżniona w IV edycji Konkursu “Rodacy Rodakom” dla nauczycieli polskich za granicą, na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej. 

WYRÓŻNIENIE przyznane zostało za POGŁĘBIANIE WIEDZY HISTORYCZNEJ ISTOTNEJ DLA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POPRZEZ SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII, a konkretnie scenariusz "Danuta Nemling- losy Polaków".

Pani Danek jest tak miła i podsyła naszej redakcji swoje teksty, poezje lub fotoreportaże. Dlatego chętnie informujemy naszych Czytelników o ciągłych sukcesach Marzanny Danek i szczególnie serdecznie Jej gratulujemy!