Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

oficjalne wyniki wyborów 2015

Kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu?

Prezydent Andrzej Duda nie zdecydował jeszcze, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach. - W tym momencie nie ma ustalonej daty pierwszego posiedzenia Sejmu, ani posiedzenia Senatu - powiedziała Małgorzata Sadurska, tuż po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW.

W niedzielnych wyborach mandaty do Sejmu zdobyły komitety wyborcze:

PiS - 235,

PO - 138, Kukiz'15 - 42,

Nowoczesna Ryszarda Petru - 28,

PSL - 16

1 mandat w nowym Sejmie otrzyma również Mniejszość Niemiecka. 

Mniejszość Niemiecka - 1

-poinformowała we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza. 

Prezydent zwołuje pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów; po tegorocznych wyborach inauguracyjne posiedzenia najpóźniej muszą więc odbyć się do 24 listopada. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier składa dymisję. 

Konstytucja przewiduje trzy możliwe kroki wyłonienia rządu po wyborach. W pierwszym dużą rolę odgrywa prezydent, który m.in. desygnuje premiera. Ten z kolei proponuje skład rządu. Prezydent na powołanie szefa rządu z pozostałymi jego członkami i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów ma 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Najpóźniej 14 dni po powołaniu premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

W Senacie PiS z niemal dwukrotną przewagą nad PO

W wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 61 mandatów, Platforma Obywatelska - 34 mandaty a Polskie Stronnictwo Ludowe - jeden mandat. W Senacie zasiądzie też czworo senatorów niezależnych - poinformowała we wtorek PKW.

Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że 100 senatorów wybierano spośród 423 kandydatów zgłoszonych przez 91 komitetów wyborczych.

Frekwencja wyborcza w wyborach do Senatu wyniosła 50,91 proc.

Czworo senatorów niezależnych: Lidia Staroń, Marek Borowski, Jarosław Obremski i Grzegorz Bierecki. 

Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce 
Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek podała oficjalne wyniki głosowania. Zwycięska partia otrzyma 235 mandatów w Sejmie, drugiej, Platformie Obywatelskiej przypadnie 138 mandatów, ruchowi Kukiz '15 - 42 mandaty, Nowoczesnej - 28 mandatów, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu - 16 mandatów, a Mniejszości Niemieckiej - 1 mandat 
Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
W niedzielnych wyborach wzięło udział 15 563 499 osób, oddano 15 200 671 ważnych głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 50,92 procent. 
Poza granicami kraju, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zorganizowanych na sześciu kontynentach, w 86 państwach, chęć udziału w głosowaniu zgłosiło:  196 216 osób, z czego 35 754 osób zadeklarowało wolę oddania głosu korespondencyjnie. 
Głosowanie odbyło się 24 października, na zachodniej półkuli ze względu na różnice czasowe z Polską i 25 października 2015 roku w 250 obwodach głosowania  utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą. Ze względu na różnice czasowe głosowanie za granicą trwało 35 godzin – rozpoczęło się punktualnie o godzinie 7 rano czasu lokalnego 24 października 2015 roku (tj. o godzinie 12.00 czasu warszawskiego) z chwilą otwarcia Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) utworzonych w Buenos Aires (Republika Argentyńska), w Brasilii i w Kurytybie (Federacyjna Republika Brazylii) i w Santiago (Republika Chile) i trwało do momentu zakończenia głosowania punktualnie o godzinie 21 czasu lokalnego (tj. o godzinie 23.00 czasu warszawskiego) w OKW w Reykjaviku (Republika Islandii). 
Głosowanie przebiegało sprawnie i bez zakłóceń, nie odnotowano żadnych istotnych incydentów mogących mieć wpływ na wynik wyborów. 
 W wyniku głosowania za granicą do Sejmu RP na poszczególne partie oddano łącznie głosów: 
 KW Prawo i Sprawiedliwość - 58 343
 KW Platforma Obywatelska RP - 32 259
 KWW „Kukiz`15”   - 26 573
 KW KORWiN - 21 767
 KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 15 948
 KW Razem  - 9 475
 KKW Zjednoczona Lewica  - 7 956
 KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 797
 KW Wyborców Obywatele do Parlamentu   - 266
 KWW Ruch Społeczny RP - 186 
 W wyniku głosowania za granicą do Senatu RP na poszczególnych kandydatów oddano łącznie głosów:
 Anna Anders – 78 452
Barbara Borys-Damięcka – 57 510
Katarzyna Pawlak – 31 479 
Więcej informacji na temat wyników wyborów można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

źródło: newsweek.pl