Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Niestety, polonijna organizacja Forum Poloni, zrzeszająca rzekomo stowarzszenia polonijnne, finansowana przez polskie MSZ, Wspólnotę Polską oraz Ambasadę RP w Wiedniu, na swojej stronie internetowej nie umieściła nawet krótkiej wzmianki o tej, jakże istotnej i doniosłej rocznicy.

Kluczowym jest fakt, że prezeska p. Kopeć "otworzyła i zamknęła" Dni Polskie i jedynie rozjeżdza się po Europie i w pierwszych rzędach "reprezentuje" Polonię austriacką - przynajmniej jej samej się tak wdaje - bez poparcia środowiska polonijnego i bez dostatecznej informacji na ten temat.

http://pikio.pl/tajwanska-telewizja-o-polskim-dniu-niepodleglosci-video/