Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

Pokazy w wiedeńskim Arsenale pięknie wpisały się w obchody Polonijnych Dni 333. Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

Impreza przygotowana została przez Muzeum Historii Wojska w Wiedniu, we współpracy z Podlaską Chorągwią Husarską oraz Ambasadą RP w Austrii.

Fot. Botschaft Polen Wien @PLinAustria  10. Sep.

Polska husaria w #Wiedeń po 333 latach! Pokaz musztry i sztuki walki z okazji rocznicy odsieczy.