Uwaga
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Cele wnioskowanych projektów powinny wpisywać się w zadania wyszczególnione w Załączniku nr 2 do Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą (w załączniku). Wnioski projektowe są przyjmowane w terminach do 30 września (projekty do realizacji w I lub w I i II półroczu następnego roku) oraz do 15 kwietnia (projekty do realizacji w II półroczu danego roku).

We wniosku należy umieścić opis następujących pozycji (wnioski bez opisu którejś z pozycji uznane będą za niekompletne):

 1. 1.Nazwa projektu
 2. 2.Nazwa organizacji polonijnej
 3. 3.Miejsce realizacji projektu
 4. 4.Termin realizacji projektu
 5. 5.Całkowity koszt realizacji projektu oraz wnioskowana kwota dofinansowania z funduszy polonijnych
 6. 6.Opis projektu
 7. 7.Cele realizacji projektu
  1. Cel bezpośredni - cel odnoszący się bezpośrednio do kluczowego problemu, który ma być rozwiązany przez realizację działań w ramach projektu, a także do grupy beneficjentów, do których projekt jest skierowany. Cel bezpośredni musi być osiągnięty przy wykorzystaniu środków dostępnych w projekcie, czyli wraz z zakończeniem finansowania. Cel bezpośredni powinien być zdefiniowany tak, aby wskazywał na trwałe zmiany, rozumiane jako efekty, jakie projekt przyniesie jego beneficjentom.
  2. Cel ogólny - cel, do osiągnięcia którego projekt ma się istotnie przyczynić w perspektywie długoterminowej, ale który nie zostanie zrealizowany bezpośrednio po zakończeniu projektu (przede wszystkim z uwagi na skalę problemu, którego dotyka)
 8. 8.Opis działań projektowych - należy wyszczególnić i opisać najważniejsze zadania/etapy w ramach realizacji projektu
 9. 9.Charakterystyka adresatów projektu oraz planowana liczba beneficjentów ostatecznych
 10. 10.Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz dofinansowania z funduszy polonijnych. Należy wskazać jeden z celów rządowego Programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2015-2020 i zadań MSZ na lata 2015-2016 (A, B, C, D lub E) oraz uzasadnić związek projektu z tym celem.
 11. 11.Kosztorys ze wskazaniem pozycji planowanych do sfinansowania z funduszy polonijnych(wzór kosztorysu w załączniku)

Prosimy o przesyłanie wniosków projektowych wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszelkie pytania dotyczące wniosków prosimy kierować do pani Małgorzaty Szymaniak, nr tel. +43 01/870 15 256.

Z poważaniem,

Ilona Korybut-Woroniecka

Wydział Konsularny

Ambasada RP w Wiednu

Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien

Tel.: +43 1 87015128, Fax: +43 1 87015136
www.wieden.msz.gov.pl

Wiedeń, 15 wrzesień 2016

 

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY

 

BUDŻET WZÓR