Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

26.02.2017 r. w kościele św. Józefa na Kahlenbergu odprawiona została uroczysta msza w intencji Żołnierzy Wyklętych, w której uczestniczyli Polacy, media polonijne oraz inicjator - Wiedeński Klub Gazety Polskiej nr. 1. Klub zadbał o to, by umieścić tematyczne plakaty na murach kościoła, jak również obdarował wiernych uczestniczących w mszy św. oraz przypadkowych turystów, 

okolicznościowym materiałem informacyjnym w formie patriotycznych ulotek i kalendarzy. Jak do tej pory, redakcja nie odnotowała żadnej innej uroczystości upamiętniającej to ważne dla Polaków święto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahlenberg, to nie tylko Sobieski 

Pięknie  przybrany  ołtarz, polskie pieśni narodowe i  pełne  ławy.                              

W tak zorganizowanej uroczystej mszy świętej upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych można było wziąć udział 26 lutego 2017 r.
Msza w kościele św. Józefa na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg odbyła się jak w każdą niedzielę o godzinie 12.00. Wierni modlili się w intencji Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych, których Narodowy Dzień Pamięci w Polsce przypada na 1. marca. Przed ołtarzem ustawione zostały fotografie Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych, przyozdobione biało-czerwonymi wstęgami, wśród nich Rotmistrz Witold Pilecki. Pieśni patriotyczne stanowiły oprawę muzyczną nabożeństwa.

Organizatorzy i pomysłodawcy uroczystości - Klub Gazety Polskiej w Wiedniu im. gen. Ryszarda Kuklińskiego oraz Stowarzyszenie Lechitów w Wiedniu, przygotowywali okolicznościowe  informatory wraz ze specjalnym wydaniem Gazety Polskiej, które można było znaleźć w polskich sklepach i kościołach oraz Instytucie Polskim.

Tegoroczna msza w intencji Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych była już czwartą mszą odprawioną w Wiedniu na tą okoliczność. Dla organizatorów szczególnie ważny był fakt, że przekaz informacji na temat polskich bohaterów zatacza coraz szersze kręgi. 

,,W Austrii bardzo często ludzie zapominają o tak wielkich patriotach jak np. Ignacy Paderewski, czy generał Józef Piłsudski, nie wspomnę już o Żołnierzach Wyklętych, których historia jest często nieznana, a informacje na temat jej bohaterów propagowane są w Austrii j dopiero od 4 lat. Niestety wciąż wielu Polaków nie ma świadomości na ten temat. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne, aby to właśnie w Narodowym  Sanktuarium Polskim w Wiedniu cyklicznie odbywały się takie uroczystości” - powiedział Andrzej Andy Waligóra, działacz z Klubu Gazety Polskiej w Wiedniu.

Po nabożeństwie zostały wręczone interesujące biuletyny informacyjne dotyczące życia, działalności i tragicznej śmierci Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych, nie tylko zgromadzonym w kościele wiernym ale również polskim turystom oraz spacerowiczom, którzy przybyli na Kahlenberg w ramach wycieczki, względnie niedzielnego spaceru.

                                                                                                          Red. A.S.Katana  - Grupa Lechici

[...] W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiejpodjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskieji Prawa i Sprawiedliwości.[...]

wikipedia

fot. A. Kempa