Uwaga
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

4 marca 2017 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Forum Polonii. Podczas spotkania, którego gośćmi byli dyrektor Instytut Polskiego Rafał Sobczak, ks. rektor Krzysztof Kasperek, dyrektor Stacji Naukowej PAN Bogusław Dybaś, a także przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Kazimierz Kuberski, na zdjęciu, (Konsul Korybut-Woroniecki postąpił jak prawdziwy dyplomata, zaniemógł, ale na szczęście może skorzystać z materiału filmowego nakręconego przez p. S.W. Kopcia) udało się poruszyć kilka tematów wywołujących w środowiskach polonijnych kontrowersje:

 1. Nieustającej samowoli działań p. T. Kopeć (bez wiedzy i zgody zarządu oraz członków Forum Polonii), między innymi w aktualnej sprawie historycznych tablic z Domu Polskiego przy Boerhaavergasse 25 w Wiedniu. Również dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Prof. B. Dybaś został wzięty w krzyżowy ognień pytań stawianych m.in. przez członka Forum Polonii Forum Poloni p. K. Medunę, niedawno odznaczoną krzyżem zasługi oraz przez p. S.W. Kopcia (przedstawiciela "STANI" Bau GmbH Verspachteln Gipskartonwände), który nie jest członkiem Forum Polonii.
 2. Nierównego traktowania osób ubiegających się o przyjecie do Forum Polonii. Brak określonych i jasnych wymogów stawianych kandydatom ubiegającym się o przyjecie do Forum Polonii, np. w tym roku powodem odmowy było popieranie aktualnych demokratycznie wybranych władz polskich, czy też głęboka wiara katolicka kandydatów.
 3. Samowolnego przyjmowania de facto jednoosobowych, powstających często ad hoc, na zamówienie pani prezes, organizacji oraz osób kuszonych dofinansowaniami i innymi obietnicami, jako niezbędny sposób p. Kopeć na ratowanie "tonącego okrętu", własnego wizerunku oraz tuszowanie fali rezygnujących działaczy.
 4. Potrzeby udokumentowania informacji na temat odznaczeń czy też wykształcenia. (Podczas spotkania pojawiły się pytania odnośnie medalu „Zasłużony Kulturze i Sztuce Gloria Artis” przyznanego p. Jadwidze Padjas. Aby rozwiać wątpliwości redakcja chętnie udostępni miejsce na stronie internetowej, dla publikacji zdjęcia legitymacji wręczanej obligatoryjnie jako załącznik do przyznanego odznaczenia).
 5. Nieprzyjęcia 5-ciu organizacji od lat działających w Wiedniu.
 6. Dyscyplinarnego usunięcia p. Kopeć z funkcji prezesa. Wystosowany został wniosek o wotum nieufności dla  T. Kopeć poparty zarzutami: skłócania Polonii, pisania donosów, samowolnego podejmowanie decyzji bez porozumienia z zarządem, brak przekazu informacji pomiędzy przesem i zarządem oraz przesem i członkami Forum Polonii, brak kworum, ogólne niezadowolenie, itp. itd.

W sprawozdaniach Forum Polonii nie znajdziemy informacji o wycofujących się ze współpracy osobach i rezygnujących z przynależności do Forum Polonii organizacjach. Redakcja I love Polen publikuje z roku na rok dłuższą listę organizacji i osób, które wystąpiły od czasów objęcia przez p. T. Kopeć funkcji prezesa w 2012 r. a powody rezygnacji znajdują się np. pod linkiem http://ilovepolen.com/index.php/artykuly1/59-meczennicy-parasolowej-sprawy-czesc-3

 1. Żubry – Młoda Polonia
 2. Teatr AA Vademecum
 3. Passions Artist
 4. Stowarzyszenie „Fereina”, sobieski.at
 5. Stowarzyszenie „Globus”
 6. Stowarzyszenie PolSter
 7. Kabaret „E”
 8. Wiener-Krakauer Kulturgesellschaft
 9. Stowarzyszenie iPolen
 10. Stowarzyszenie „Pomoc”
 11. Stowarzyszenie WIN
 12. Galeria Krystyna Meduna
 13. Stowarzyszenie „Elipsa”
 14. Organizacja „Podhalanie” nie należy do Forum Polonii i pomimo wielokrotnych próśb nie jest usunięta z listy organizacji zrzeszonych. 

Stowarzyszenia nieaktywne:

 1. "We're all Neighbours". O działalności prezesa nic nie wiadomo. Dla odważnych proponujemy skontaktowanie się z byłym wiceprezesem FP panem Wojciechem Antoszem, najlepiej w preferowanym przez niego j. niemieckim, z zapytaniem o społecznych dokonaniach jego stowarzyszenia, którego ZVR wygasł w 2014 roku. Radzimy jednak zawrzeć „Rechtschutzversicherung”, gdyż już po pierwszych próbach kontaktu (na adres oficjalnie figurujący na stronie Forum Polonii w kategorii organizacji zrzeszonych) pan Antosz próbuje zastraszyć rodaków i odsyła do swojego adwokata z zarzutem stalkingu.
 2. Gloria Artis – powstało w grudniu 2016 r. i przyjęte zostało samowolnie przez „prezes“ bez zgody zarządu, bez potrzebnego kworum. Redakcji nie jest znana żadna działalność społeczna artysty.

Zastanawia również fenomen bliźniaczych stowarzyszeń: aż dwa stowarzyszenia piłki nożnej panów (braci?) Ludwiczaków.

Polonia oraz prasa polonijna, a może nawet prokuratura, zadbałaby o wiele więcej pytań ale nie były dopuszczone do spotkania. Dlatego jedynie na łamach naszego portalu ośmielamy się przedstawić propozycję naszych pytań na kolejne zebranie prezesów lub na walny zjazd, który dla przypomnienia można zwołać każdorazowo na życzenie członków Forum Polonii.

 1. Sprawa nielegalnej, wbrew regulaminowi WOSP, zbiorki (tzw. „dogrywki”) podczas projekcji filmu „Po prostu przyjaźń” 29 stycznia 2017. Czy p. Szulik uzyskał zgodę na publiczną zbiórkę pieniędzy? Czy pani Kopeć uzyskał zgodę Owsiaka na „dogrywkę”? Przypomninamy, że Finał Orkiestry miał miejsce w dniu 15 stycznia 2017 r. Dlaczego osoby kupujące bilety nie zostały wcześniej poinformowane o tym, że 1 euro przeznaczone będzie na zbiórkę dla WOSP, a zostały niejako zmuszone do wpłat na serduszka Owsiaka? W jakim celu zaaranżowano przedstawienie i zgłoszenie się rzekomo "przypadkowego" p. S.W. Kopcia, jako postronnej i niezależnej osoby do komisji rewizyjnej podczas zbiorki WOSP swojej żony? Pan Kopeć nie jest jedynym przykładem powiązań rodzinnych. Również mąż p. prezes „Strzechy” zasiada w komisji rewizyjnej i "kontroluje" swoją żonę.
 2. Sprawa donosów p. prezes na osoby prywatne od Wspólnoty Polskiej, przez Bractwo Orderu Świętego Stanisława, Kościół Polski przy Rennwegu, po Parlament Węgierski. Najczęściej są to konfabulacje służące rujnowaniu dobrego imienia, eliminacji przeciwników i rozpowszechnianiu kłamliwych plotek, wedle najlepszej instrukcji Urzędu Bezpieczeństwa.
 3. Cz godzi się aby przezes miał konflikt z austriackim prawem na tle nieuczciwości finansowej? W tym miejscu przesyłamy pozdrowienia od byłego przyjaciela i członka Forum Polonii.
 4. Sprawa dofinansowań i rozliczeń. Forum Polonii w roku 2016 otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 30 tys.- 35 tys. (dokładna suma nie jest znana, gdyż organizacja Forum Polonii nigdy nie uznawała zasady przejrzystości finansowej), a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest od przynajmniej 10 lat ta sama osoba, Agata Mrożek-Duda, która bez zastrzeżeń udziela absolutorium i nie zadając niewygodnych pytań.

Gwoli kronikarskiego obowiązku wypada nadmienić, iż tego samego dnia obyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Związku Polaków w Austrii „Strzecha”. Również na tym spotkaniu poruszony został temat samowoli p. prezes Barbary Huslik, w sprawie pamiątkowych tablic historycznych zdemontowanych z murów Domu Polskiego. Prezes nie sprzeciwiła się wywiezieniu tablic i nie poinformowała członków organizacji o planach wyjazdu do Warszawy oraz zamiarze osobistego przekazania tablic. A przecież Polonia ma prawo oczekiwać od prezesa najstarszej organizacji w Austrii rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz ochrony spuścizny naszych przodków z zachowaniem ich integralności. Także szkoda, że członków „Strzechy” pozbawia się możliwości decyzji w sprawie przyjmowania do „Strzechy” zasłużonych dla Polonii osób. Redakcja I love Polen wyraża ubolewanie, że zignorowana została prośba o spotkanie i polubowne rozwiązanie spornych kwestii w duchu solidarności Polonii. W dalszym ciągu mamy nadzieję, że kierownictwo „Strzechy” zapozna wszystkich członków z treścią wystosowanego 29.02.2017 w tej sprawie listu i unikniemy w ten sposób publikacji kolejnego listu.

Redakcja

Fot. PAP

inne pochodne artykuły: http://ilovepolen.com/index.php/poloniawaustrii1/625-17-pytan-bez-odpowiedzi

http://ilovepolen.com/index.php/poloniawaustrii1/620-8-cudow-nad-dunajem