Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

5 marca 2017 r. zmarł w wieku 97 lat wieloletni, przebyły w 1960 roku do Wiednia, działacz polonijny (były członek „Strzechy”, dyrektor Fundacji Dom Polski oraz współzałożyciel organizacji parasolowej Forum Polonii) Mieczysław Ledóchowski – od kilkudziesieciu lat honorowy gość, zasiadający w pierwszych rzędach na wszelkich polonijnych uroczystosciach.

Redakcja I Love Polen składa Rodzinie oraz wszystkim bliskim kondolencje i wyrazy współczucia.

Msza święta za duszę zmarłego odbędzie się 17 marca 2017 r. w kościele św. Rochusa und Sebastiana w 3. dzielnicy Wiednia, Landstraßer Hauptstraße 54 o godz. 14.00. Mieczysław Ledóchowski pochowany zostanie na cmentarzu na Hietzingu w gronie najbliższych.

Diaspora polska w Wiedniu utracila w osobie sp. Mieczyslawa Ledóchowskiego świadka burzliwej historii Polonii. W obliczu tej rodzinnej tragedii będzie niezmiernie trudno odpowiedzieć na wiele drążących pytań dotyczących wydarzeń związanych z rozwiązaniem Fundacji Dom Polski i przejęciem majątku należącego do Polaków zamieszkałych w Austrii, którego jednym z głównych aktorów był zmarły Mieczysław Ledóchowski.