"Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020 
Program ten wpisuje się w założenia „Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia, z krajów Państwa akredytacji, odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w lokalnych środowiskach polonijnych.

Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w j. polskim w uczelniach podległych MNiSW oraz comiesięczne stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania. 
Zainteresowani kandydaci zobowiązani są do składania wniosków wyłącznie w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login , co oznacza, że placówki zwolnione 
są z konieczności zbierania i weryfikowania papierowej dokumentacji kandydatów. 
Termin zakończenia naboru upływa z dniem 31 marca br."
Zrodlo:
http://www.polonia.hu/index.php/pl/artykul/7958-nabor-do-programu-stypendialnego-dla-polonii