Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Zapraszamy do cennej audycji radiowej Jacka Kosiaka "Nad pięknym modrym Dunajem". Przedruk ze strony, Radio Poznań: https://radiopoznan.fm/informacje/historia/mauthausen-gusen opublikowany 15.10.2018 r.

Mauthausen i Gusen to dwa najbardziej znane miejsca kaźni na terenie współczesnej Austrii. W latach wojny hitlerowcy stworzyli tam cały system obozów i podobozów.

Niewolniczo pracowali i ginęli tam, między innymi Żydzi, Włosi, Hiszpanie, Holendrzy, Węgrzy, ale przede wszystkim Polacy. Ziemia u podnóży malowniczych Alp stała się piekłem i grobem dla tysięcy ludzi. Powojenna Austria starała się wyprzeć odpowiedzialność za te wydarzenia, choć Austriacy, na równi z Niemcami, nosili mundury SS. O rodzinach i refleksji sprawców opowiada reportaż Jacka Kosiaka pt. "Nad pięknym modrym Dunajem".

O polsko-austriackich relacjach mówi ambasador RP w Wiedniu Jolanta Róża-Kozłowska. Elżbieta Rybarska ze Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych opowiada o wojennej historii więźniów, a o świadomości Austriaków mówi mieszkający nad Dunajem Dariusz Brożyniak.

Wyjazd do Mauthausen i Gusen zorganizował poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

Fot. Tomasz Woźniak

Inne ciekawe artykuły: https://wnet.fm/kurier/nieuwaga-i-przeoczenia-polskie-miejsce-pamieci-w-austrii-dlaczego-nie-dbamy-o-godne-upamietnienie-naszych-poleglych/

Nieuwaga i przeoczenia. Polskie miejsce pamięci w Austrii. Dlaczego nie dbamy o godne upamiętnienie naszych poległych?

Po 16 latach pomnikowa instalacja Rudolfa Burgera z 2002 roku przy tzw. „polskim” moście „Schleppbahnbrucke” została zdemontowana wraz z informacjami i trafiła w krzaki prywatnej posesji.

Dariusz Brożyniak

W przededniu majowych obchodów 74 rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen-Gusen odwiedziła Austrię grupa parlamentarzystów polskiego Sejmu. Na jej czele stali: przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą Anna Schmidt-Rodziewicz i szef Kancelarii Premiera, Marek Suski. (…)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, już od listopada 2016 roku informowane przez niezależne środowiska polonijne, a także stowarzyszenia rodzin polskich ofiar (i monitowane nadal w 2017, a nawet 2018 roku) o zasadniczych zaniedbaniach w sferze upamiętniania Polaków wymordowanych w Austrii podczas II wojny światowej, najwyraźniej znowu nie przygotowało właściwie tej wizyty.

W rezultacie po raz kolejny od 30 lat „nie zauważono”, że polski orzeł pomnika w Mauthausen pozbawiony jest korony, a hołd pomordowanym nadal oddaje Polska Ludowa.

Nie „zorientowano się”, że po 16 latach pomnikowa instalacja Rudolfa Burgera z 2002 roku przy tzw. „polskim” moście „Schleppbahnbrucke” została zdemontowana wraz z informacjami (także z 1995 roku!) i trafiła w krzaki prywatnej posesji. Według wypowiedzi pani Marthy Gammer z Gusen Komitee, wieńce nie będą tam już więcej składane. Czyżby więc ci wszyscy Polacy, którzy zginęli przy budowie tego mostu, nie byli już dłużej godni niczyjej pamięci?

Jadąc zapewne w konwoju, „przeoczono” także fakt praktycznego braku oznaczeń dojazdu do polskiego obelisku przy sztolniach „Bergkristall” (z 2015 roku!) i teren ten, z przyległą, zwykłą łąką dostępny jest nadal praktycznie jedynie najbliższemu sąsiedztwu.

Parlamentarzyści nie mogli się także dowiedzieć (bo zupełnie nie zadbano o lokalnych polskich kompetentnych przewodników), że z Obiektu Pamięci Mauthausen ubywa wyposażenie baraków.

Likwidowane są prycze (puste baraki sprawiają często wrażenie, zgodnie z nazistowską propagandą, rekreacyjnych świetlic), a betonowe kadzie umywalni zostały ustawione przed urzędem miasta w charakterze kwietnych gazonów (indywidualna interwencja miejscowej Polki zakończyła się szykanami w miejscu pracy, co jest przedmiotem postępowania sądowego!).

Cały artykuł Dariusza Brożyniaka pt. „Nieuwaga i przeoczenia” znajduje się na s. 2 majowego „Kuriera WNET” nr 47/2018, wnet.webbook.pl.

-----
KZ-Gedenkstätte Gusen - wer übernimmt die Verantwortung?
„Die nächsten Generationen der Neonazis werden sagen: Hat es nie
gegeben. Keine Spuren fassbar.“

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/gedenkstatten/kz-gedenkstatte-gusen-wer-ubernimmt-die-verantwortung

http://www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/gedenkstatten

-----
Gammer Martha

Erforschung der KZ-Lager Gusen

Museum in 4222 St. Georgen/Gusen