Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W najtrudniejszych chwilach dziejowych naszej Ojczyzny, wygląda na to, że Opatrzność zsyłała - jakby w ostatniej chwili - wybitnych Mężów stanu. 

I jakimś dziwnym trafem często ich inicjały to "JP"  jak - Jaśnie Panująca.

Czytaj więcej: DLA JAŚNIE PANUJĄCEJ

Zapraszamy do cennej audycji radiowej Jacka Kosiaka "Nad pięknym modrym Dunajem". Przedruk ze strony, Radio Poznań: https://radiopoznan.fm/informacje/historia/mauthausen-gusen opublikowany 15.10.2018 r.

Mauthausen i Gusen to dwa najbardziej znane miejsca kaźni na terenie współczesnej Austrii. W latach wojny hitlerowcy stworzyli tam cały system obozów i podobozów.

Czytaj więcej: Mauthausen-Gusen

Szanowni Państwo,

z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości składam najserdeczniejsze życzenia. 

11 listopada, Dzień Niepodległości to wyjątkowe święto. To dla Nas Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. Dzisiaj wszyscy budujemy naszą wspólnotę narodową opartą na bazie historii i tradycji.

Czytaj więcej: Polakom z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dzięki inicjatywie konsula generalnego Bartłomieja Rosika, 5. października 2018 r. powołana została Rada Igrzysk Polonijnych, w kontekście XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych – Gdynia 2019.

20 października 2018 r. odbyło się pierwsze zebranie członków w/w Rady, w którym udział wzięli:

Czytaj więcej: RADA IGRZYSK POLONIJNYCH

17.10.2018 r. zmarł w Austrii ks. infułat profesor Bonifacy Miązek, znany i ceniony kapłan, profesor slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego - poeta, krytyk literacki i historyk literatury polskiej - od lat mieszkający w Wiedniu, miał 83 lata.

Ksiądz Bonifacy Miązek pochodzi z Kolonii Szczerbackiej, niedaleko Końskich. W roku 1954 zdał maturę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Końskich, następnie studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1959 roku i przez sześć lat pracował jako wikary i nauczyciel religii w diecezji sandomierskiej.

Ze względu na kontakt z paryską "Kulturą", księdzem Miązkiem zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa. W październiku 1965 roku wyjechał wraz grupą księży na wycieczkę do Rzymu, odłączył się w Wiedniu i poprosił o azyl polityczny w Austrii. To uchroniło go od aresztowania. Odtąd na stałe mieszkał w Wiedniu.

Czytaj więcej: Ks. Bonifacy Miązek nie żyje...