Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

DOLNA AUSTRIA

 

Informacje o Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.


Kollegium Kalksburg
Promenadeweg 3
1238 Wien
Tel. (0043 1) 888 41 58 181
Faks (0043 1) 888 41 58 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji:
http://www.szkolapolska.org/

dyr. mgr Hanna KACZMARCZYK


Nauka języka polskiego Austria - Niederösterreich i Burgenland Rok szkolny 2009-2010


W Austrii Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury umożliwiło dzieciom różnych narodowości naukę mowy ojczystej (Muttersprachlicher Unterricht) w szkołach państwowych.
Mam nadzieję, że wielu z moich uczniów wybierze zawód tłumacza, a ich dzieła będą wspaniałymi przekładami. Dzieci i młodzież polonijna obok pogłębiania języka ojczystego swoją świadomą i godną postawą przyczyniają się do promocji języka polskiego i polskiej kultury w krajach Unii Europejskiej, a także do promocji kraju, w którym mieszkają - Austrii, co docenił już nawet prezes szkolnictwa Dolnej Austrii przysyłając nam list gratulacyjny.
W roku szkolnym 2009/2010 naukę języka polskiego kontynuują także dzieci ze Stockerau.
Serdecznie zapraszamy.
mgr Marzanna Danek-Hnelozub

Dane dotyczące nauki języka polskiego w Dolnej Austrii i Burgenlandii:

Neunkirchen - poniedzialek (14:15 - 17:35)

Baden - wtorek (14:30 - 17:00)

Mödling - środa (od 13:15 - 3 grupy)

Tulln - czwartek

Stockerau - czwartek

Bad-Sauerbrunn - piątek

Kontakt: mgr Marzanna Danek-Hnelozub tel.0223543085 (+43 223543085) (zob. biografia M. Danek)
http://www.radiojan.netshock.pl/danek/MarzannaDanek-biografia2010.pdf

 

 

GÓRNA AUSTRIA

 

Linz

Neue Mittelschule 5, 4020 Linz, Dürrnbergerstraße 1
tel. 0732 / 654 108, e-mail::Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Volksschule 52, 4030 Linz, Heliosallee 140-142
tel. 0732 321793, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Volksschule Lisa Junior School, 4040 Linz, Aubrunnerweg 43
tel. 0732 245553, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Volksschule 23, Adolf –Schärf- Schule, 4020 Linz, tel. 0732/307035

 

Wels
Volksschule, 4601 Wels, Rablstr. 24
tel.072 42/ 235 62 20, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Kirchdorf 
NMS 1 Kirchdorf, Adalbert-Stifter- Straße 4, 4560 Kirchdorf
tel. 07582/6104110

 

Alkoven
Volksschule, Schulstraße 3, 4072 Alkoven Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 07274/6326

 

Grieskirchen
Volksschule, Schulstraße 25, 4710 Grieskirchen
tel. 07248/62741
Lekcje z języka polskiego, we wszystkich wyżej wymienionych szkołach prowadzi mgr
Małgorzata Szczerek
tel.0699/10 66 02 88, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo link z formularzem zameldowania na język ojczysty.
http://www.schule-mehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/muttersprachlicherunterricht/Anmeldeformular-mit/polnisch-mit.pdf

 

 

 

Szanowni Państwo,

nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce jest kwestią, która stanowi jeden z priorytetów Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi procedurami, w ramach szkolnictwa austriackiego, szkoła powinna udostępnić uczniom posiadającym obywatelstwo polskie formularze zgłoszenia na naukę języka polskiego (link do stron www, z których można pobrać zgłoszenie http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=15 oraz plik zgłoszenia w załączeniu). Wypełniony i podpisany przez rodziców formularz winien być zwrócony dyrekcji szkoły. W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń w danej szkole, dyrekcja szkoły winna podjąć działania zmierzające do utworzenia grupy nauki j. polskiego jako ojczystego, bądź też zasugerować inną placówkę oświatową, gdzie język polski jest w tej formie nauczany. Zgłoszenie winno nastąpić u wychowawcy klasy w takim terminie, by móc stworzyć grupę nauczania języka polskiego jako ojczystego w nowym roku szkolnym (szkoły również te terminy określają). Kwestie proceduralne najlepiej skonsultować z dyrekcją szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko. W przypadku kiedy taka grupa istnieje w danej szkole, można się do niej dopisać również na początku nowego roku szkolnego.

Dostępne są dwa warianty zgłoszenia: Plik oznaczony jako "z/mit" – daje możliwość wyboru pomiędzy przedmiotem nadobowiązkowym a ćwiczeniami nieobowiązkowymi i przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów szkół średnich. Pliki oznaczone jako "bez/ohne" są przeznaczone dla szkół podstawowych (i niższych poziomów szkół specjalnych), a nauczanie języka ojczystego w tych szkołach może być oferowane wyłącznie jako ćwiczenia nieobowiązkowe. Fakt uczestniczenia w zajęciach nieobowiązkowych odnotowywany jest na świadectwie szkolnym bez oceny. Wybór przedmiotu nadobowiązkowego skutkuje wpisaniem na świadectwie oceny z tego przedmiotu.

Obowiązywanie wspomnianych procedur potwierdziliśmy w rozmowach Grupy Roboczej powołanej z inicjatywy Ambasadora Artura Lorkowskiego, w porozumieniu z Minister Oświaty Austrii, w której skład wchodzą przedstawiciele austriackiego ministerstwa oświaty oraz naszej Placówki. Nasi partnerzy potwierdzili gotowość wyjścia naprzeciw uczniom, którzy chcą się uczyć języka polskiego. O wspomnianych procedurach ministerstwo przypomni landowym inspektorom oświaty odpowiedzialnym za nauczanie języków ojczystych.

Podtrzymywanie znajomości języka polskiego wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia poza krajem to jeden z najbardziej oczywistych i nieustannych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zapewnienie możliwości nauki języka i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce stanowi podstawę utrwalania tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego. Rozwój języka ojczystego na emigracji jest warunkiem dobrej integracji w nowym społeczeństwie. Język jest nie tylko nośnikiem tradycji i kultury, ale i narzędziem dostępu do zasobów intelektualnych polskiego dziedzictwa. Dlatego stałym dążeniem tzw. polityki polonijnej państwa jest objęcie regularnym nauczaniem języka polskiego jak największej liczby dzieci polskich i polskiego pochodzenia za granicą. Kluczowe jest przekonanie rodziców i uczniów do korzyści wynikających z zachowania języka polskiego oraz promocja zalet dwujęzyczności.

Naukę języka polskiego w Austrii prowadzą również Pierwsza Szkoła Społeczna w Wiedniu www.uczymypolskiego.at, Polska Misja Katolicka www.kosciol.at oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny www.wieden.orpeg.pl . Szczegółowe informacje na temat punktów nauczania języka polskiego znaleźć można na naszej stronie internetowej www.wieden.msz.gov.pl .

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o popularyzację informacji o możliwości nauki języka polskiego w środowisku polonijnym. Dzięki Państwu możemy dotrzeć do rodziców i osób zainteresowanych posłaniem dzieci na zajęcia języka polskiego.

Andrzej Kaczorowski
Konsul Generalny

POBIERZ ZGŁOSZENIE