Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo,

pozwalam sobie wstępnie określić, jakie są oczekiwania organizacji Lechitów jak i Klubów Gazety Polskiej. Po wielu rozmowach w przeciągu ostatnich trzech dni, wysłuchaniu słów wsparcia jak i ponownych pogróżek, pozwolę sobie też na ocenę tych zdarzeń.

My wiemy jaki organ mógłby nas Polaków w Austrii reprezentować.

  1. Wiemy, że musi być to organizacja katolicka, bo jedynie Polak katolik, respektował i będzie czcił każde polskie święto kościelne i państwowe.
  2. Wiemy, że musi być to grupa patriotów, którzy nie mają wątpliwości co do:

a) takich dat jak  01.03., 10.04., 03.05.,  30.08., 01.09., 17.09., 11.11., 13.12., 

b) rocznic urodzin czy śmierci Wielkich Polaków, którzy wyjątkowo zasłużyli się  dla Polski, jak Maria Curie Skłodowska, Zbigniew Herbert, Marszałek Józef Piłsudski, Piotr Skarga,  Jan Paweł II, czy umęczonych jak Ksiądz Jerzy, czy Ks.  Maksymilian Kolbe, Ksiądz Suchowolec, „Inka” Danuta, Siedzikówna, Rotmistrz Witold Pilecki i innych bohaterów, których zamordowano za naszych czasów.

W takie dni, Katolicka Polonia w Austrii (dalej KPwA), po uprzednim poinformowaniu wszystkich zainteresowanych, powinna prowadzić prelekcje skierowane głównie do młodzieży polonijnej!

  1. Ważnym zadaniem Katolickiej Polonii w Austrii powinno być dbanie o „dobre imię Polski”, wyłapywanie w austriackiej prasie tekstów o charakterze obelżywym i prowokacyjnym,  analizy podręczników szkolnych , które zmieniane są tutaj równie często jak i w Polsce – zadanie dla pasjonatów historii.
  2. Organizacja taka powinna udostępnić na swoich stronach internetowych kalendarz imprez, ze wskazaniem, kto personalnie w Katolickiej Polonii w Austrii jest osobą koordynującą to wydarzenie - zadanie dla grupy młodych analityków i programistów, których mamy na miejscu!
  3. Organizacja powinna mieć swój tygodniowy drukowany Biuletyn, by przy okazji tradycyjnych mszy niedzielnych informować o nadchodzących wydarzeniach.
  4. Ponieważ organizacja dotowana jest z budżetu państwa z MSZ (pieniądze podatników polskich), sporadycznie  ze środków Ambasady Polski, rzadziej sponsorów, w związku z tym transparentne  rozliczenie powinno być również na stronie www organizacji, tak aby w dniu wpłynięcia na konto, ukazały się na niej te środki!
  5. Na co one powinny pójść i w jakiej kolejności..., o tym  powinna zadecydować grupa członków KPwA, systematycznie wspierająca organizację inicjatywami!!! a nie tylko symboliczną składką. (temat do poprawy dotychczasowego statutu).

Podsumowując.

Widzę i słyszę duże niezadowolenie działaczy, jak również organizacji zajmujących się sztuką, kulturą, czy też sportem, z „rządów” Pani Kopeć. W obecnym  Forum jest osoba, która z dużą wiarą broni  idei  tej organizacji!!! więc publicznie zapytam Pana Cezarego Zaniewskiego, czy aby Pani Kopeć, przed dwoma laty, po przejęciu prezesury z rąk Pana Andrzeja Lecha, nie obiecywała  radykalnych zmian?

Panie Cezary, jest Pan skarbnikiem Forum Polonii, więc znane są Panu prawie wszystkie tajniki funkcjonowania tego organu, z racji funkcji poznał Pan osobiście środowisko dyplomatyczne jak i inne osoby reprezentujące w świecie Polonię. Mając przekonanie, że wszystko przynajmniej od strony finansowej jest w Forum Polonii w porządku  -  to przecież nie ma przeszkód aby upublicznić bilans ostatniej kadencji. Jeśli jednak okaże się, że coś nie jest w porządku, to za samą odwagę powinien Pan zostać nowym Prezesem Forum Polonii. Przynajmniej nasze środowisko nie odrzuca takiej ewentualności!! gdyż jest za uczciwymi, odważnymi patriotami i Katolikami. Proszę zatem wziąć to pod uwagę.

Pana doświadczenie i zdolność komunikacji jest wielkim atutem. Zbyt dużo zarzutów stawia się Pani Kopeć aby ją ponownie wybrać na prezesa -  więc jedynie Pan może uratować „stary okręt” od zatonięcia, którego wcześniejszy kapitan nie potrafił wyprowadzić na szerokie wody. To można dobrze spożytkować dla dobra polonijnej młodzieży, bo nasza przyszłość  - to nasze dzieci .

Jeżeli Pan odmówi, to będzie dla nas sygnał…, no i przekaz, że o taką organizację jak Katolicka Polonia w Austrii,

pora nadeszła zawalczyć!

                                                    Andy W. Waligora                         Wiedeń  05. Marca 2014