Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images
Cytat: "W związku z przyjętą decyzją zarządu WPOwA Forum Poloni zmiany nazwy w menu witryny forumpolonii z Media Polonijne na Media Partnerskie likwidujemy obecność na stronie internetowej Forum Polonii w rubryce media: www.imprezy.at , www.iPolen.at  oraz www.jupiter-online.at
Decyzję tą uzasadniamy obecnością niezgodnych ze stanem faktycznym informacji o WPOwA Forum Polonii na stronach internetowych w.wym. mediów, co szkodzi pozytywnemu wizerunkowi naszej wspólnoty (komentarz/odpowiedź koleżanki: "Niedługo zacznie palić się ksiażki"). 
Istnieje możliwość powrotnego wpisu usuniętych mediów (ad. red. !!! cóż za łaska?) tylko w przypadku usunięcia kłamliwych (ad. red.???) tekstów pod adresem Forum Polonii.
Pozdrawiam
Teresa Kopeć
Prezes WPOwA Forum Polonii" koniec cytatu!
PS ad redakcji:
Forum Polonii = Kopec
Polonia = Kopec
Popularna polonijna strona internetowa www.ilovepolen.com , od czasu objęcia stołka przez p. Kopeć, została wykreślona ze strony Forum Polonii - przez co wcale nie jest mniej popularna ;-)
Prezeska nie orientuje się nawet, że najważniejsze media polonijne figurują na oficjalnej stronie Ambasady RP w Austrii: http://wieden.msz.gov.pl/de/bilaterale_zussamenarbeit/polnische_verbande_und_internetportale_in_osterreich/
No cóż, prezeska musi być lepsza od ambasady!!!
 
A jak dalece znienawidzona przez Polonię jest organizacja Forum Polonii, a w szczególności jej prezeska, reprezentantka "całej Polonii w Austrii a nawet Poloni całej zachodniej Europy", ukazuje wymiana humorystycznych ale też ukąśliwych E-Maili umiesczonych na stronie: