Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images
Poniżej publikujemy prośbę "prezesa" Forum Ponii, p. T. Kopeć, skierowaną do konsula genaralnego RP w Wiedniu, pana Andrzeja Kaczorowskiego, dotyczącą  sprostowania Jego wypowiedzi. Temat jest tak ważny, że pani "prezes" uznała za stosowne przesłać swoje e-maile, nie tylko do Ambasady RP ale też do MSZ oraz Wspólnoty Polskiej.
(ad. red. pisownia w olryginale) ----- Original Message -----
From: <"mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">teresa kopec  (ad. red. od paru lat "prezes FP p. Kopeć w korespondencji z Ambasadą RP, urzędnikami ambasady, MSZ oraz innymi instytucjami, jak również oragnizacjami polonijnymi, posługuje się ww prywatnym adresem mailowym??? bo drodzy Czytelnicy, Forum Polonii to p. Kopeć!!!)
To: "<"mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Kaczorowski Andrzej
Cc: "<mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; " <"mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">"Iwona Borowska-Popławska" ; " <"mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; " <"mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; "<"mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sent: Tuesday, March 31, 2015 12:34 PM
Subject: Prosimy o sprostowanie wypowiedzi
Szanowny Panie Konsulu
W nawiązaniu do informacji zawartej na stronie internetowej ilovePolen.com, proszę o wyjaśnienie Pana wypowiedzi. W.wym. informaja mówiąca o braku dofinansowań z Forum Polonii pochodzących z MSZ oraz Wspólnota Polska dla organizacji członkowskich naszej Wspólnoty  nie jest prawdziwa i prowokująca w środowisku austriackiej Polonii plotki, szkodzące dobremu imieniu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii. (ad. red. dobre imię skompromitowanej organizacji i jej "prezes")
W czasie Pańskiej misji dyplomatycznej w Wiedniu Organizacja Forum Polonii przyznała za lata 2013-2014 ponad  13 000.00 € ( trzynaście  tysięcy euro) dofinansowań (ad. red. wedle jakiego prawa, a tudzież klucza FP "przyznaje" dofinansowania?) pochodzących ze środków przez nas uzyskanych od MSZ oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dofinansowaliśmy nie tylko  organizacje członkowskie Forum Polonii ale też organizacje niezrzeszone w naszej Wspólnocie, oraz osoby indywidualne biorące od lat udział w Dniach Polskich. (ad. red. większość decyzji p. "prezes" polega na wewnętrznej korupcji, przekupywaniu i nagradzaniu posłusznych organozatorów)
Księgowość nasza zawiera wszystkie dowody wypłat dofinansowań na Dni Polskie ( przelewy bankowe, oryginały potwierdzeń odbioru gotówki) oraz inne realizowane przez nas projekty. (ad. red. jeśli taka otwarta przejrzystość, to dlaczego barak na stronie internetowej FP publicznego rozliczenia pieniędzy podatnika polskiego i austriackiego?)
Proszę o sprostowanie błędnych informacji. 
Łączę pozdrowienia
Teresa Kopeć
Prezes WPOwA Forum Polonii
 
Od: teresa kopec [mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]
Wysłano: Monday, March 30, 2015 11:17 PM
Do: Kaczorowski Andrzej
DW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; (ten adres to też p. Kopeć)
Temat: Prosimy o sprostowanie wypowiedzi

Szanowny Panie Konsulu  
Ponownie zwracamy się o sprostowanie ponownie podanych nieprawdziwych informacji zawartych na stronie ilovePolen.com, którym przypisana jest Pana wypowiedź- tekst powyżej.
Informujemy, że wiadomość dotycząca dofinansowań Dni Kultury Polskiej w Austrii, którego organizatorem i koordynatorem od lat 24 jest Forum Polonii,  nie jest prawdziwa a jest krzywdząca dla naszych sponsorów oraz stowarzyszeń i osób prywatnych biorących udział w projekcie. Konsulat w Wiedniu nie ma wyłącznego wpływu na dofinansowania powyższego projektu. Jest Panu przecież wiadome, że Dni Kultury Polskiej w Austrii są finansowane również ze środków pochodzących ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Wydziału Kultury Miasta Wiednia, ubiegłego roku w znacznym stopniu miasta Rzeszowa,  oraz środków własnych organizacji bądź osób prywatnych biorących udział ww.wym. projekcie.
Z konsulatu w Wiedniu otrzymujemy wsparcie finansowe na projekt Dni Kultury Polskiej w Austrii, którego wielkość w porównianiu do całkowitego kosztu organizacji wszystkich imprez będących w programie projektu jest naprawdę niewielka. Cieszymy się jednak i dziękujemy za to nawet symboliczne wsparcie finansowe ponieważ przyczynia się ono do dofinansowania  imprez a tym samym podnosi wartość projektu. (ad. red. ???)
Jednocześnie zaznaczam, że w tym roku, w I naborze nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania na złożony wniosek na projekt Dni Kultury Polskiej w Austrii, który jest nawiększym wydarzeniem integrującym społeczność polsko-austriacką (ad. red. na inaugurację oraz zakończenie Dni Polskich przybyło 2 może 4 Austriaków, głównie mężowie swoich żon, z pochodzenia Polek. Jakie zatem największe integrujące wydarzenie?") oraz największym polonijnym wydarzeniem kulturalnym w Austrii (ad. red. ???!!! najprawdopodobniej jedynie dla p. "prezes") organizowanym przez austriacką Polonię promującym polską kulturę i Polskę.
Nadmieniam również, że projekt Dni Kultury Polskiej w Austrii powstał z inicjatywy Forum Polonii i stanowi własność (ad. red. po pierwsze: koniecznie należy opatentować, po drugie: własność p. Kopeć, gdyż Forum Polonii = p. Kopeć) naszej Organizacji. 
Po mojej interwencji  u Pana Konsula w sprawie wczorajszej kłamliwej informacji na stronie ilovePolen.com,( z godz.23.17) został w nocy zmieniony tekst ( oryginał z wczoraj poniżej), który nadal jest niezgodny z prawdą. (ad. red. nie po interwencji p. Kopeć lecz po konsultacji z red. Elżbietą Orlowski, obecnej na spotkaniu 2.03.br. w Ambasadzie RP.) (p. Kopeć miała możliwość prośić Pana Konsula o sprostowanie wypowiedzi na spotkaniu w ambasadzie, gdyż jak widać na załączonych zdjęciach była obecna na sali!)
Proszę o korektę błędnych informacji krzywdzących naszych sponsorów, naszą Organizację a środowisko austriackiej Polonii wprowadza w błąd. (ad. red. w oczekiwaniu na korektę szanowngo pana konsula, serdecznie pozdrawiamy czytelników, redakcja)
Łączę pozdrowienia
Teresa Kopeć
Prezes WPOwA Forum Polonii