Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Od 4 lipca 2016 r. stanowisko Konsula Generalnego objął dr Aleksander KORYBUT-WORONIECKI. Nowy konsul okazał się być osobą, że tak powiem, niewyraźną i niezbyt rozmowną. Z wieloma działaczami polonijnymi, podobnie jak ze mną, przez pół roku nie zamienił ani jednego słowa.

W listopadzie wyłoniona podczas pierwszych wyborów Sejmiku Polonii Reprezentantka Polonii Agnieszka Heckhausen zaprosiła Konsula Korybuta-Woronieckiego na spotkanie Sejmiku, aby m. in. przedstawiciele środowisk polonijnych mogli Go poznać. Podczas tego spotkania Pan Konsul wspomniał o zamiarze zwołania Rady Polonii, na wzór powołanej już Rady w Monachium, gdzie wcześniej pełnił swoją misję dyplomatyczną. Pomysł nie jest całkiem nowy, takich doradców ambasady pielęgnują nieoficjalnie od lat w każdym kraju. 5 września 2016 r. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski reaktywował światową Polonijną Radę Konsultacyjną wedle „genialnej” myśl „nic o Polonii bez Polonii”. Problem tylko taki, że o składzie Rady zadecydował Pan Marszałek, a skład jest mniej więcej taki sam jak w roku 2002. Sama wicemarszałek SenatuMaria Koc przed powołaniem Rady zapowiedziała, że „nowy kształt Rady będzie bardzo podobny, jeśli nie identyczny do tego, w jakim działała ona w latach 2002-2012”(sic!). Redakcja I Love Polen opublikowała artykuł na ten temat http://ilovepolen.com/index.php/poloniawaustrii1/587-nic-o-polonii-bez-polonii, jak również przedruk protestu działaczy polonijnych w Australii, w reakcji na „nowo powołaną” Polonijną Radę: http://ilovepolen.com/index.php/poloniawaustrii1/592-polonijna-rada-konsultacyjna-nominacja-bez-mandatu-rnpa

Krótko mówiąc „dobra zmiana” bez zmiany. 

Wracając jednak na austiacko-polonijne podwórko. Dr Korybut-Woroniecki na spotkaniu Pro Publiko Bono Sejmiku Polonii zapewnił obecnych, że mogą zapomnieć o starych bolączkach Polonii, gdyż z chwilą objęcia przez niego funkcji Konsula Generalnego wszystko się zmieni, "jesteście Państwo głosem tych wszystkich, których tu traktowano delikatnie i dyplomatycznie mówiąc po macoszemu, czas lepszy i gorszy w polskiej ambasadzie się skończył (...), następuje na naszych oczach pewna istotna wielka zmiana, kończy się komunizm (...). patrz filmik z obrad Sejmiku: minuta 30:40 https://www.youtube.com/watch?v=WGkYPal2tqI

Osobiście zwróciłam się z prośbą aby w Radzie nie znaleźli się „działacze”, którzy dotychczas byli na usługach ambasady, być może nawet pobierali za te usługi wynagrodzenie. Moja prośba pozostała bez komentarza. patrz minuta 1:28:38 https://www.youtube.com/watch?v=WGkYPal2tqI

Konsul jak zapowiedział tak zrobił, szkoda tylko, że wedle starych schematów. Na wstępne posiedzenie Rady Pan Konsul korzystając z informacji przekazanej przez swojego poprzednika zaprosił, z małymi wyjątkami, „starą gwardię ambasadzką”. Trochę to dziwne, że „konsul dobrej zmiany” powołuje się na informacje byłego współpracownik WSI. Wystarczy poszperać w internecie aby znaleźć o byłym konsulu Andrzeju Kaczorowskim artykuły typu „Agenci na dyplomatycznych salonach” lub zasięgnąć druzgoczącej opinii wystawionej mu przez Polonię niemiecką. Najwidoczniej przysłano do Wiednia takiego „misjonarza”, który miał podobne jak w Niemczech zadanie: „okiełznąć” równie niesforną Polonię austriacką. Pan Konsul Andrzej Kaczorowski nie musiał się jednak specjalnie wysilać. Służalcza gwardia w mig przeszła z nim na „ty”, a na salonach można było usłyszeć „Andrzej chodź no tu”. Wystarczyło korzystać z prywatnych zaproszeń na kolacyjki i urlopiki w Chorwacji parasolowej prezes, tudzież innych ambasadzkich przydupasów. Gwoli uzupełnienia dodam, że „sami swoi” potrafią siebie nagradzać i odznaczać, gdyż pomimo nieciekawego życiorysu Pan Konsul Kaczorowski odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a nawet Orderem Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Aby niedoinformowanym rozjaśnić choć trochę obrazek, polecam już starszy (z końca 2013 r.) ale wielce ciekawy artykuł na temat naszych służb zagranicznych: http://www.kresy.pl/publicystyka,ludzie?zobacz/grupy-trzymajace-wladze-w-msz 

Sytuacja służb zagranicznych i ich relacje z Polonią miała się zmienić z nowym rządem. Tymczasem do pierwszej przymiarki Rady zostali zaproszeni ci, z polecenia poprzednika i lizusy, którzy przez ostatnie pół roku po prostu biegali do ambasady. Pominięcie wielu działaczy polonijnych Pan Konsul tłumaczył brakiem posiadania wiedzy na temat ich działalności. Kto zatem powinien zabiegać o kontakt z przedstawicielami środowisk polonijnych, czy działacze, czy raczej placówki dyplomatyczne? Bo to przecież one potrzebują naszej inicjatywy, naszych rąk do pracy i naszych kontaktów, tudzież znajomości. Konsul Generalny Korybut-Woroniecki poinformował, że powoła Radę wedle swego uznania. Wygląda na to, że tworzyć ją będą osoby których nie zna, a opinię o nich Pan Konsul zaczerpnie ze sprawozdań swojego poprzednika, a następnie tak jak zapowiedział, przekaże listę Marszałkowi do zatwierdzenia. To z kolei oznacza, że instrukcje będą płynęły z Warszawy jak za dawnych czasów. W takiej sytuacji redakcji I Love Polen wypada pogratulować wszystkim potencjalnym  „wybrańcom”. Zachodzi też pytanie, czym ma się zajmować Polonijna Rada Konsultacyjna, jakie będzie miała kompetencje i najważniejsze, czy będzie to siła doradcza czy wykonawcza? Bo jeśli wykonawcza do tego not profit, to jeszcze raz gratuluję „zaszczytu”. Nasuwa się jeszcze inne pytanie. Jaki sens ma w takim razie dofinansowanie projektów polonijnych i Rada Konsultacyjna? Wystarczy jedna pani „prezes”, w którą się pompuje największe fundusze aby jednoosobowo realizowała swoje i nieswoje pomysły, rozdzielała wedle woli i humoru pieniądze oraz wykonywała wszystkie polecenia ambasady. Każdy mniej lub więcej rozgarnięty Polonus widzi, że to marnotrawienie funduszy i wspieranie "ciemnych mocy". Zamiast wylewać strumieniem pieniądze podatnika otoczyć można np. opieką osoby starsze, a resztę pieniędzy przeznaczyć na polskie szkolnictwo lub służbę zdrowia.

Wartym odnotowania jest fakt niezaproszenia wielu aktywnych działaczy polonijnych na „Noworoczne Spotkanie Polonii” w Ambasadzie RP, czyżby w myśl zasady, że wystarczy zadowolić sie notatkami poprzednika .... Pan Konsul Korybut-Woroniecki nie zaprosił również nikogo z naszej redakcji, gdyż rzekomo „nie wie co to za organizacja”. Osobiście kilkakrotnie zwracałam się drogą mailową do nowego konsula (z podaniem nazwiska, adresu, numerów telefonu oraz numeru ZVR) z prośbą o ujawnienie listy dofinansowań projektów polonijnych w drugiej turze 2016 roku - informacji, przynajmniej w ostatnich latach ogólnie dostępnej i oczywiście publikowanej na portalu I Love Polen. Niestety moje zapytanie zostało zignorowane, więc tajemnicą pozostało w jaki sposób rozplanowane zostały fundusze przeznaczone na działalność polonijną w drugim półroczu 2016r. Czy wypadało mi interweniować w sprawie nowego dyplomaty w Warszawie? Informuję, że urzędnik państwowy ma obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 K.p.a.). 

De facto Pan Konsul nas nie zna, ani my jego. Myślę, że niniejszy artykuł przybliży Konsulowi Korybutowi-Woronieckiemu działające od 2002 roku stowarzyszenie - wcześniej dwujęzyczny informacyjny, edukacyjny, krytyczny i opiniotwórczy magazyn Żongler oraz klub Polonia-Nova - a dziś portal internetowy I Love Polen, który „mówi jak jest”, a także Fan Club tych wszystkich, którzy kochają Polskę.

W kwietniu tego roku nasze stowarzyszenie obchodzić będzie swoje 15. urodziny, choć z tego powodu nie będziemy świętować popularnych w Polonii jubileuszy na koszt podatnika.

Renata Olczykowski - prezes 

Informacje dotyczące pracy społecznej stowarzyszenia not profit I Love Polen:

2002 – 2004 – trzy edycje Miss Polonia International, wybory Miss Polonii świata w Wiedniu z udziałem polskich i austriackich artystów m.in. Zbigniew Wodecki, Ewa Kuklińska, Roman Frankl, Christoph Fälbl, Franz Dobosz, Hanz Rauschnigg, niegdyś malutka, dziś dorosła Melanie Olczykowski, Ryszard Rembiszewski i Patrick Olczykowski, Salon Sukien Ślubnych „Flosman”, pokaz mody projektantki Leny Wojdan, wycieczki wiedeńskim historycznym Tramway. Scenariusz i reżyseria Romuald Olczykowski - Theater Akzent.

2002 – Artystyczna i taneczna oprawa przedstawienia odznaczonej nagrodą Fundacji My-way (10 tys. euro) Brigitte Bardot, „siedem stacji z życia Brigitte Bardot, taniec - grupa taneczna Ballett Olczykowski, 8-letnia Melanie Olczykowski, Timna Brauer.

2003 Artystyczna i taneczna oprawa przedstawienia dla odznaczonego nagrodą My-way (10 tys. euro) Lecha Wałęsy – „Siedem stacji z życia Lecha Wałęsy” - grupa taneczna Ballett Olczykowski, Jazz Gitty.

2002 -2004 Dziecięcy i Młodzieżowy Zespół Taneczny „Polczyk” (z jakiegoś nieznanego powodu mocno mobbowany przez dyplomację i Szkołę Polską, nie wspierane i nie wykorzystane przez dyplomację umiejętności fachowca w dziedzinie tańców narodowych), drugie miejsce w konkursie „Grup tanecznych w Austrii”, - zajęcia i choreografia Romuald Olczykowski - tancerz, dyplomowany pedagog taneczny.

2004 Autorski koncert Krystyny Sienkiewicz – znanej polskiej aktorki i kabarecistki m. in. Kabaret Starszych Panów, programów kabaretowych Olgi Lipińskiej. Romuald Olczykowski – powitanie i prowadzenie.

2004 I edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Austrii w kooperacji z Polonią z Tyrolu.

2006 I edycja autorskiej wystawy fotograficznej „Typisch Pole” prof. Felix Steindwandtner – powitanie, Renata Olczykowski – prowadzenie  – Bezirksmuseum Hietzing.

2006 Występy pełnego (100 osób) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, prowadzenie Renata Olczykowski, Robert Holzer – scena wiedeńskiego Reinhardt Seminar.

2007 II edycja autorskiej wystawy fotograficznej „Typisch Pole” - oprawa muzyczna Hans Rauschnigg – gitara, prof. Felix Steindwandtner – powitanie, Renata Olczykowski – prowadzenie – Bezirksmuseum Hietzing.

2007 Internetowy konkurs „Twarz Roku” (polonia-nova.com), jury: redakcja I Love Polen.

2008 Wystawa prac polskiej malarki Lidii Moliński, oprawa muzyczna Katarzyna Buczak – fortepian, prof. Felix Steindwandtner – powitanie, Renata Olczykowski - prowadzenie – Bezirksmuzeum Hietzing.

2008 Galowy koncert inaugurujący Dni Polskie – zróżnicowany repertuar wybitnych polskich artystów: Justyna Reczeniedi - sopran, Alicja Kieruzalska – fagot,  Anna Kalska – klarnet, Halina Piskorski - fortepian oraz Mały Zepoł (10 osób) Pieśni i Tańca „Śląsk”, prowadzenie Renata Olczykowski wraz z austriacką aktorką i posłanka Parlamentu Europejskiego Mercedes Echerer – sala festynowa Magistratu 3. dzielnicy Wiednia.

2008 Koncert Kolęd - Danuta Jaroszek-Eder - sopran, Czesław Zapiórkowski - baryton, Patrick Olczykowski - wiolonczela, Halina Piskorski - fortepian, Katarzyna Dudek-Kostrzewa – flet, Danbuta Nagórna – aktorka Teatru Niewielkiego w Warszawie, Renata Olczykowski – prowadzenie, Teresa Kopeć – bufet – Sala Centrum Duszpasterskiego „Emaus”.

2009 Wystawa „Cmentarze I wojny światowej - żołnierzy austriackich i niemiecki w Polsce”, Ewa Zeman - tłumaczenie, prof. Felix Steindwandtner – powitanie, Renata Olczykowski - prowadzenie – Bezirksmuseum Hietzing.

2009 Koncert Marii Koterbskiej i Romana Frankl wraz z prezentacją książki biograficznej „Maria Koterbska – Karuzela mojego życia” autorstwa jej syna Romana Frankla, Jagoda Thaler – wywiad z Marią Koterbską – Kabaret Simpl.

2009 Wystawa prac prof. Wiktora Zina pt. „Architekt piękna” z udziałem wdowej Aleksandrze Zin, córki prof.dr hab. Moniki Zin, red. Jerzy Skrobot -czytanie fragmentów swojej książki, film dokumentalny z ostatnich projektów profesora, oprawa muzyczna Patrick Olczykowski – wiolonczela, Halina Piskorski – fortepian, Paweł Bieda – skrzypce, słowo wstępne prof. Bogusław Dybaś, osobiste zaangażowanie i dostarczenie unikalnych obrazów - red. Emilia Tomecka - Stacja Naukowa PAN.

2010 Koncert BardzOrkiestra z programem Blues-Rock-Romantic grupy Wojtka Klicha i Magaleny Stelmach, Renata Olczykowski - prowadzenie – Scene Area Wien.

2010 Internetowy konkurs różnej formy literackiej pt. „Bukiet dla Mamy”. Jury: Emilia Tomecka, Ewa Zemann, Marek Różycki, Adam Zieliński.

2010 Koncert Adwentowy oraz zakończenie rocznej działalności stowarzyszenia I Love Polen - Aleksandra Olczyk – sopran, Lisi Schmetterer – skrzypce, Halina Piskorski – fortepian, Rafał Żurakowski – tenor, Renata Olczykowski – prowadzenie, czytanie poezji adwentowej - sala festynowa Magistratu Hietzing.

2012 Koncert z okazji 65-lecia pełnego (100 osób) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Melanie Olczykowski - prowadzenie, Renata Olczykowski – słowo wstępne – scena widowiskowa VHS Floridsdorf.

2013 Ufundowanie i przekazanie Statuetki Uznania od polonijnego Fan Clubu I Love Polen w Austriii dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” podczas obchodów 65-lecia istnienia zespołu. Wręczenie statuetki Renata Olczykowski i Franz Dobosz – scena w Koszęcinie.

2013 Koncert kolęd „Wszyscy wszystkim ślą życzenia” oraz zakończenie rocznej działalności stowarzyszenia I Love Polen: Sabina Zapiór-Lusawa – sopran, Maciej Salamon – aktor, odtwórca roli musicalowych, Das kleine Wien Trio, Renata Olczykowski - prowadzenie - Szene Area Wien.

2014 Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” z Poznania pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w kooperacji Künstleragentur Brennecke – Wiedeński Konzerthaus.

2014 Akcja „Jedz polskie jabłka” – poczęstunek jabłkami z Polski ufundowanymi przez Redakcję I Love Polen w kooperacji z pismem „Polonika”, podczas uroczystości dożynkowych na Kahlenbergu.

2014 Dwie wystawy prac polskiego artysty mgr. arch. Krzysztofa Cichonia: EXPONIAM ARTWEEK Alterlaa 2014 oraz Stacja Naukowa PAN, Elżbieta Malaszewska-Orlowski – laudatio, Jacek Gaber - oprawa muzyczna.

2015 Wystawa prac polonijnej artystki mgr Ewy Zemann połączona z koncertem kolęd w wykonaniu Krzysztofa Stępień oraz zakończeniem rocznej działalności stowarzyszenia I Love Polen, Karo Zawadzki – laudacjo, Renata Olczykowski - prowadzenie – Klub przy parafii „Königin des Friedens.

2016 Konkurs kolęd dla dzieci i młodzieży połączony z zakończeniem rocznej działalności stowarzyszenia I Love Polen, Renata Olczykowski – prowadzenie, Sabina Zapiór-Lusawa – sopran, Krzysztof Stępień – śpiew i gitara. Jury: Sabina Zapiór-Lusawa, Krzysztof Stępień, Krzysztof Ludwiński – Instytut Polski.

2016 Fan Club I Love Polen współpomysłodawca, współinicjator i współorganizator I Sejmiku Polonii w Austrii, przyczynek do powstania Reprezentacji Polonii wyłonionej podczas Sejmiku 12 marca 2016 r. patronat honorowy Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego oraz patronat honorowy Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Posła Michała Dworczyka.

2001 – 2011 Dwujęzyczny magazyn Żongler/Jongleur (wszystkie artykuły tłumaczone na j. polskim i niemiecki) uzupełniany witryną internetową, stałe rubryki dziennikarskie m. in. Galeria Jednego Obrazu, Pieść Hymniczna, Kącik weterynaryjny, Uschi weiß Rat, Portret słynnych Polaków, Promocja polskich regionów, krytyki teatralne, dział dla dzieci, „Gadu Gadu, Baju Baju”, Wywiady 5-ciu pytań. Redakcja na przestrzeni lat: red. nacz. Renata Olczykowski, Emila Tomecka, Elżbieta Malaszewska-Orlowski, Ewa Zemann, Janina Osses-Frei, Ursula Handl, Agnieszka Heckhausen, Lisi Schmetterer, Zofia Michalska, Anna Jakubowska, Karo Zawadzki, Jagoda Thaler, Daniel Kulaga, Romuald Olczykowski, Adam Kiss-Orski, Mirosław Micha oraz korespondenci zagraniczni.

2003 – 2017 Portal internetowy www.polonia-nova.com , od roku 2010 przemianowany na www.ilovepolen.com do 2013 roku w dwóch językach. W obu przypadkach olbrzymia ilość fotoreportaży, artykułów, promocja Polski i Polaków, informacje i zapowiedzi.