Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images
 

 

Herausgeber und Verleger/ Wydawca:

Fan Club “I love Polen”

ZVR-Zahl: 725656534

Redaktionsadresse/ Adres redakcji:

1220 Wien, Leonard Bernstein Str. 4-6/2/161

Tel.: +43 (1) 264 75 76

+43 (0) 699 18 201 402

Fax: +43 (1) 264 75 76

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://ilovepolen.com

Gründerin und Chefredakteurin/ Pomysłodawca, Redaktor Naczelny:

Renata Olczykowski

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Redaktionsteam/ Zespół redakcyjny:

Uschi Handl, Mirosław Micha, Elżbieta Maleszewska-Orlowski, Emilia Tomecka, Karolina Zawadzka

Korrektur/ Korekta:

Ursula Handl

Layout/ Grafika:

Renata Olczykowski

Abonnements/ Prenumerata:

das Magazin Jongleur wurde 2011 vorübergehend eingestellt/ magazyn żongler został zawieszony w 2011 roku

 

 

Odpowiedzialność za teść

Odpowiadamy za własne treści zamieszczone na tej stronie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub zapisywanych informacji osób trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na działanie niezgodne z prawem.

Powyższe nie wpływa na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po ujawnieniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Korzystanie ze strony odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko. Nie odpowiadamy za stałą dostępność strony, publikowane materiały, oferty, usługi i serwisy w odniesieniu do ich prawidłowości, kompletności i użyteczności.

Nasze strony zawierają hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Hiperłącza na tej stronie mogą mieć postać linków zewnętrznych, powodujących wyświetlanie treści w nowym oknie przeglądarki. Dozwolone jest również przejęcie okna głównego do ramki autora linku.Za treść stron, do których odsyłają hiperłącza, odpowiada zawsze dostawca lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają hiperłącza są sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń praw, tak że w momencie dodawania hiperłączy nie wykryto treści niezgodnych z prawem.Nie jest jednak możliwa ciągła kontrola treści stron, do których odsyłają hiperłącza, bez konkretnych przesłanek świadczących o naruszeniu prawa. Po ujawnieniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiednie hiperłącza.

W przypadku zamieszczania hiperłączy do naszych artykułów, zdjęć, wideo i filmów nie ponosimy odpowiedzialności za treść, użyteczność ani dostępność stron, do których prowadzą hiperłącza. Dotyczy to również wszystkich innych bezpośrednich lub pośrednich odnośników lub hiperłączy do usług internetowych stron trzecich. W przypadku, gdy strona, do której prowadzą zamieszczone przez nas hiperłącza, zawiera treści nielegalne, prosimy o stosowne powiadomienie. Hiperłącze zostanie niezwłocznie usunięte.

Udostępnianie niniejszej strony opiera się na zasadach maksymalnej staranności, rzetelności i dostępności. Z przyczyn technicznych nie jest jednak możliwe zapewnienie dostępu do tych usług bez przerw ani zapewnienie, że zawsze można utworzyć pożądane połączenia albo że zapisane dane nigdy nie zostaną usunięte. W związku z tym nie można zapewnić stałej dostępności. Łączność IP z innymi operatorami sieci realizowana jest w miarę możliwości.Wszelka odpowiedzialność za problemy, wynikające z przyczyn zaistniałych w sieciach należących do stron trzecich, jest wykluczona. Podczas korzystania z innych sieci obowiązują warunki użytkowania, narzucone przez danego operatora. W przypadku siły wyższej, strajków, ograniczenia usług przez innych operatorów sieci oraz podczas prac naprawczych i konserwacyjnych mogą wystąpić ograniczenia lub przerwy, przy czym tego rodzaju awarie nie są objęte zakresem odpowiedzialności.

Prawa autorskie

Treści i dzieła utworzone przez operatora strony i zamieszczone na tej stronie internetowej są objęte prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Nie jest dozwolone kopiowanie treści, jej edycja, modyfikacja lub udostępnianie osobom trzecim w celach komercyjnych. Każde wykorzystanie, w szczególności zapisanie w bazach danych, powielanie, przetwarzanie, edycja i jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych, jak i przekazanie osobom trzecim – również w częściach i po przetworzeniu – jest zakazane bez zgody administratora lub autora.

W odniesieniu do treści, które nie zostały utworzone przez operatora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. W przypadku stwierdzenia mimo to naruszenia praw autorskich prosimy o informację. Po ujawnieniu naruszenia prawa natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Neutralność form osobowych

Jeśli na naszych stronach internetowych użyjemy dla uproszczenia tylko form osobowych rodzaju męskiego, to nie oznacza, że pomijamy czy lekceważymy kobiety. Treść naszych stron internetowych jest adresowana do wszystkich, niezależnie od płci.

Pliki cookie

Strona nie przechowuje w przegladarce plików tekstowych, czyli nie wykorzystuje cookies zapisując je na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Nie zapisujemy preferencji użytkownika i jego zachowania w internecie, jak również nie tworzymy profilu użytkownika, który jest wykorzystywany do wyświetlania dostosowanych do jego zainteresowań reklam online.